Program Glavna knjiga s saldakonti

Opis produkta:

V podjetjih je potrebno imeti čim več podatkov vedno na voljo. Še posebno pomembni so finančni podatki: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, odprte postavke kupcev in dobaviteljev. Neplačnikom moramo pripraviti opomin za zamujeno plačilo ali obračunati obresti za zamujeno plačilo. Podatki se morajo vnašati kar se da enostavno, dokumenti in ostali poslovni dogodki, ki so vnešeni v drugih programih (fakturiranje, osebni dohodki, potni nalogi, osnovna sredstva) se morajo prenesti avtomatsko.


Program GLAVNA KNIGA nudi vse to in še več:

 • davčne knjige
 • domači in devizni saldakonti
 • blagajniški dnevnik
 • kompenzacije
 • avtomatično in ročno zapiranje saldakontov
 • avtomatično knjiženje bančnih izpiskov
 • oddaja DDV-O obrazca preko interneta
 • izpis IOP obrazcev
 • priprava opominov in izračun obresti
 • priprava plačilnih nalogov na osnovi odprtih postavk in uvoz v bančne programe (ProKlik, Halcom, ...)
 • uvoz podatkov iz drugih programov (fakturiranje, materialno poslovanje, osnovna sredstva, plače, potni nalogi, ...)
 • ter najpomembnejše: možnost vzdrževanja in servis 24 ur na dan 7 dni v tednu.

 

Opis programa Glavna knjiga s saldakonti

.