Proizvodnja - delovni nalog

Program za vodneje proizvodnje - delovni nalogi je del programa Uspešno poslovanje.
 
V navodilih za uporabo programa Uspešno poslovanje si lahko ogledate zmogljivost programa Uspešno poslovanje.

Program za proizvodnjo - proizvodni delovni nalogi omogoča

 • vnos proizvodnega delovnega naloga, izpis spremnega lista za vnos porabe časa - poraba ur zaposlenih po fazah
 • priprava naloga na osnovi že vnešenih dokumentov: kalkulacije, ročnega vnosa, prejetega naročila, obstoječega delovnega naloga
 • izpis potrebe po materialu in priprava naročilnice dobavitelju
 • možnost polizdelkov in končnih izdelkov
 • avtomatično se formira izdaja za material in prevzem izdelka na skladišče
 • vnos podnaloga za določeno podfazo , polizdelek
 • vnos faze tehnološkega postopka (delo)
 • obračun porabe materiala na osnovi normativov ali na osnovi dejanske porabe - izdajnice
 • vnos porabe časa po fazah (delo)  (različni načini vnosi, ki zavisijo od tega,  kdo vnaša podatke: delavci sami preko računalnika in čitalca črtne kode, vodja proizvodnje, administracija, ekspedit: dobri kosi, slabi, nadure, izmena...).
 • zaključek naloga z vnosom dejansko izdelane količine
 • priprava in izpis ponudbe, dobavnice, avansnega računa, računa, vnos plačil kupcev in dobaviteljev
 • poročila o porabi materiala, zalogah, kartica materiala, kartica izdelka, statistični izpisi o porabi časa po delovnih nalogih, zaposlenih in fazah teh.postopkov
 • poročila o zalogah se lahko prikažejo na poljubni datum za nazaj po materialu, po izdelkih, po skupinah izdelkov, po kupcih, po obdobjih in ostalih kriterijih
 • poročilo o porabi časa po fazah lahko poljubno združujemo: lahko sumarno po posamezni fazi, lahko po grupah faz, lahko skupno po obdobjih, zaposlencih, lahko po delovnih nalogih, lahko po naročnikih
 • predkalkulacija
 • pokalkulacija: finančno poročilo
 • možnost avtomatičnega izpisa deklaracij za artikel ali paket (lahko tudi avtomatično iz NiceLabel)
 • omejitev dostopa določenim uporabnikom do določenih funkcij in podatkov programa

 

 

Možnost vnosa enega izdelka na delovni nalog ali več izdelkov na en delovni nalog.

Možnost ročnega odpisa dodatnega materiala na delovni nalog.

Možnost vnosa podatkov izdelku:

 • kosovnica/normativ
 • tehnološki postopek/ faze
 • embalaža/ pakiranje - več različnih embalaž za en izdelek


Zmogljivost programa za vodenje proizvodnje:

Uporablja se SQL baza podatkov, ki lahko vsebuje veliko podatkov in še vedno deluje hitro in stabilno: 100.000 delovnih nalogov, 30.000 artiklov in še večje uporabnik lahko nastavi hitre bližnjice do posameznih, pogosto uporabljenih ukazov.

Program se lahko uporablja tudi iz oddaljenega računalnika preko internet povezave; nadgradnjo programov lahko uporabnik naredi sam z domače strani www.digiprogrami.si. Program je povezan tudi z ostalimi programi DL, najvažnejša je povezava z glavno knjigo, kamor se prenašajo podatki in od kjer se črpajo podatki o finančnem stanju naročnikov.

Strežnik s podatki je lahko na MS Windows ali LINUX operacijskem sistemu.

 

Posebnosti vodenja proizvodnje v določenih branžah / dejavnostih:

Za naštete dejavnosti so razviti delovni nalogi s posebnostmi, ki nam prihranijo čas.

 

Primer izpis delovnega naloga v proizvodnji

Izpis delovnega naloga po fazah tehnološkega postopka za vnos ur zaposlenih