Program potni nalogi za obračun potnih stroškov

  Aktualna kilometrina in dnevnice 2012  

           Splošno o potnih nalogih           

Obračun stroškov na službeni poti

Podjetje mora imeti pregled nad stroški zaposlenih na poti, zasedenostjo službenih vozil, kontrolo prevoženih kilometrov in nenazadnje nepotrebnih poti z zasebnimi vozili.

 

Potni nalogi na službeni potiDomači potni nalogi v Sloveniji:

 • avtomatičen obračun kilometrine (samo za privat vozila)

 • avtomatične dnevnice

 • ostali stroški na poti: tunelnine, parkirnine, ...

 

Tuji potni nalogi v EU in izven:

 • avtomatičen obračun kilometrine (samo za privat vozila)

 • ročni vnos dnevnic po državah/mestih

 • ostali stroški na poti: tunelnine, parkirnine, ...

 • vnos je lahko v tujih valutah (din, HRK, CHF, ...) - program avtomatično preračunava na osnovi tečajnic

Potni nalog za privat ali službeno vozilo

Omogočen je vnos za privat in službena vozila. Poleg kilometrine in dnevnic obračunamo tudi ostale stroške v Sloveniji in v drugih Evropskih in ostalih državah (na osnovi tečajne liste). Pri privat vozilih se avtomatično obračunava kilometrina pri službenih pa ne. Pri službenih avtomobilih se avtomatčno izpisuje stanje na števcu.

 

Vnos potnega naloga

Pri vnosu potnega naloga potrebujemo opozorila v primeru napačnega vnosa. Primer: ista oseba ne more biti ob istem času na poti z drugim vozilom, isto vozilo je lahko na poti ob istem času samo enkrat.

Naj program POTNI NALOGI kontrolira vas in ne vi program.

 

Program potni nalogi nudi vse to in še več:

 • domači potni nalogi in potni nalogi za tujino,
 • vodenje prevoženih kilometrov za privat vozila,
 • avtomatični obračun kilometrine za domača vozila in dnevnic,
 • dnevnice v tujih državah in mestih,
 • obračun potnih stroškov doma in v tujini
 • prenos tečajnic z interneta ,
 • zbirni mesečni potni nalog,
 • evidenca o prevoženih kilometrih ,
 • vodenje prilog,
 • stroga kontrola vnosa na osnovi že vnešenih nalogov,
 • dodelani šifranti: vozila, vozniki, naloge, priloge, ...,
 • povezava s financami: Glavna knjiga (prenos potnih nalogov)  ter
 • možno vzdrževanje in servis 24 ur na dan 7 dni v tednu.
 • 24/ 7 dosegljivost navodil za uporabo programa potni nalogi

 

Hitri vnos potnega naloga

Do potnega naloga lahko na zelo enostaven način pridete že v eni minuti, saj program omogoča kopiranje podobnih nalogov. Tako lahko nalog na posamezni relaciji vnesete samo enkrat, vse nadaljnje pa kopirate. Kopiranemu nalogu določite samo datum in čas odhoda, prihoda, namen potnega naloga. V kolikor pa vnašate potni nalog od začetka, so na voljo številni šifranti, ki nam omogočajo res hitri vnos in izpis.

Naloge lahko filtrirate glede na stranko, relacijo ali voznika in iz filtriranih podatkov tvorite poročila. Na ta način lahko opazujete, koliko poti ste opravili v posameznem mesecu, katere relacije so najbolj popularne, ...

Ker so potni nalogi najpogostejši predmet inšpekcijskih pregledov je potrebno biti ažuren. V nasprotnem primeru lahko dobite denarne kazni, izločitev stroškov amortizacija, ...

 

Dodatni opisi:

Opis programa potni nalogi - letak.

Dodatne slike programa potni nalogi

V navodilih za uporabo programa lahko dobite več informacij, kaj in na kakšen način zmore program potni nalogi:

Program je povezan z ostalimi poslovnimi programi digi predvsem z:

 

Program potni nalogi za obračun potnih stroškov

 

 

Primer potnega naloga:

Primer potnega naloga.

 

Potni nalogi za prodajalce in serviserje vozil - avtomobilov

Posebna različica programa potnih nalogov obstaja za prodajalce oz. serviserje vozil. Program je razširjen in omogoča tudi najem vozil. Poleg potnega naloga se vnesejo tudi podatki za najem:

koliko je poln rezervoar

popis opreme

Ob vračilu vozila se obračuna najemnina za vozilo.