Sledenje prodaje blaga z lot kodami

Lot ali lot koda = Podatek odtisnjen na embalaži (kartonu, paleti, ...) in na posameznem izdelku, ki določa datum (in čas) proizvodnje. Največkrat je dodana tudi črtna/bar koda.

Uporablja se predvsem na blagu: hrana, pijača, posoda, ki pri uporabi prihaja do stika s hrano.

 

V vednost o lot kodah:

Lot koda se lahko razlikuje na glavni embalaži (paleta, karton) in na blagu, če obstaja  (največkart le v uri).

 

Uporaba:

Lot kode se uporabljajo za:

  • sledenje hrane - naava, prodaja, proizvodnja
  • sledenje pijačo - nabava, prodaja, proizvodnja
  • posodo, ki prihaja v stik s hrano - nabava, prodaja, proizvodnja

 

Na osnovi lot kod zagotavljamo sledljivost posameznega proizvoda od proizvodnje do prodaje končnemu kupcu.

V primeru potrebe po odpoklicu oločenega blaga za določeno časovno obdobje proizvodnje, lahko na osnovi vnešenih lot kod na prevzemu in izdaji dobimo podatke o kupcih. Te kupce potem lahko lažje obvestimo (veleprodajne kupce lažje, kupce v maloprodaji težje - v kolikor nimamo popustnih kartic ali kartic ugodnosti) in odpokličemo določene proizvode. Na voljo pa imamo tudi zalogo po lot kodah.

Primer lot kod:

100401    - kar določa, da je bilo blago proizvedeno 1.4.2010

100401 10:14 - določa da je bilo blago proizvedeno 1.4.2010 ob 12:14 uri

 

Pomembno o lot kodah:

Lot koda vsebuje datum proizvodnje, lahko pa tudi:

  • proizvodnjo linijo ali obrat, stroj
  • čas
  • drugo zaporedno številko

Pogosto je lot koda opremljena s črtno kodo - za hitrejši vnos pri izdajah iz skladišča (poglejte si programe na digiprogrami.si za zajem podatkov v skladišču s prenosnim terminalom ali navadnim računalnikom)

 

Program za sledenje nabave in prodaje na osnovi lot kod:

Program nudi zajem podatkov pri prevzemu. Prevzem je lahko z dlančnikom ali z navadnim računalnikom. Podpira se tudi prevzem istega artikla z različnimi lot kodami.

Primer vnosa prevzemnice:

 

Pri izdaji moramo vnesti/ poskenirati poleg artikla tudi lot kodo. V primeru različnih lot kod moramo poskenirati vse, kajti program kontrolira zalogo določenih lot kod in nas ne spusti naprej v primeru skeniranja neobstoječe lot kode.

Primer izdaje blaga - dobavnica:

 

 

Pomembno - o programu

Omogoča sledljivost nabave in prodaje  pijače, hrane po lot kodah

Lot kode se zahtevajo pri vseh prevzemih, izdajah, odpisih in premikih v skladišču.

Program nam ne dopusti izdaje lot kode v kolikor ni na zalogi in neobstoječih lot kod.

 

Poročila v programu vezana na lot kode:

Išči lot kodo

Kartica lot kode

Zaloga lot kode