Davčne blagajne

Davčne blagajne

Na voljo je davčna blagajna za različne dejavnosti:

- servis strojev: izpis računa A4 na laserski tiskalnik z vsemi potrebnimi podatki in kodami

- servis računalnikov: izpis računa na POS tiskalnik ali na laserski tiskalnik

- kozmetični, frizerski in ostali lepotni saloni: izpis računa na POS tiskalnik

- cvetličarne : izpis računa na POS tiskalnik

- živilske trgovine : izpis računov na POS tiskalnik

- trgovinska prodaja ter prodaja preko interneta: izpis računov na POS blagajniški tiskalnik, ter izpis internetne prodaje na A4 tiskalnik

- prodaja na terenu : izpis na POS tiskalnik ali na A4 tiskalnik - odvisno od želja

- internetna prodaja : izpis računov na A4 tiskalnik z vsemi potrebnimi podatki in kodami

- gostišče : izpis računa na POS tiskalnik

 

Davčno potrjevanje je omogočeno:

  • blagajniškim računom - maloprodaja
  • računov A4 z izbiranjem - če se pretežno izdaja račune za plačilo preko TRR - se lahko davčno potrdi samo račune katere so ali bodo plačani v celoti ali delo z gotovino
  • avtomatično davčno potrjevanje vseh računov A4

 

 

Izpis kode je omogočeno in stestirano na več vrst tiskalnikov:

  • novejši termalni POS tiskalniki
  1. STAR
  2. EPSON
  3. POSIFLEX
  • laserski tiskalniki

 

Program uspešno poslovanje je nadgrajen z davčnim potrjevanje, pri tem pa so ostale omogočene vse ostale uporabne funkcije:

- trgovina:  popustne kartice, kartice ugodnosti, promet po kupcih, izdaja in vnovčenje bonov, prenos teže s tehtnice, ...

- servisi: servisni delovni nalogi, priprava računa z naloga, rezervacija, lokacije blaga, serijske številke

- gostišča: izpis naročilo kuhinji, vodenje miz, plan miz, zaključek po denarnicah, prijava natakarjev s karticami, navadna ali blagajna na dotik, ...