Direktorski sistem - rudarjenje po podatkih

Nudi nam strnjene podatke o stanju v podjetju. Z izbranimi ukazi lahko naprej rudarimo po podatkih dokler ne dobimo željenih informacij. Sistem omogoča enostavno primerjanje podatkov v različnih obdobjih saj je vse videno naenkrat na ekranu.

 

Modul je dodatek k programu Uspešno poslovanje.  Finančni podatki se črpajo iz programa . Blagajniški promet se črpa iz programa .


Primeri podatkov:

 • Finančni podatki
  • zapadle terjatve/obveznosti doma in tujina
  • odprte terjatve/obveznosti doma in tujina
  • prodaja
  • prejeti avansi
  • nabava
  • maloprodaja po različnih MP enotah/blagajnah
  • denarni tok
  • RVC(razlika v ceni) v prodaji
  • opravljene in fakturirane storitve
 • Materialni podatki
  • zaloga artiklov
  • izdaja v druge prodajne enote
  • naročena in še neprejeta naročila
  • prejeta naročila in še neizdobavljena
 • Dokumenti
  • odprti/v delu proizvodni delovni nalogi
  • odprti/v delu servisni delovni nalogi
  • kritični delovni nalogi (čez rok)
  • nujni/urgentni delovni nalogi
  • nefakturirane dobavnice
  • stanje posameznega delovnega naloga
 • ostalo
  • prisotnost zaposlenih


Sistem je lahko povezan s programom Glavna knjigo katerega uporablja računovodstvo in kjer se nahajajo najažurnejši finančni podatki.


Možnost izvoza podatkov v MS Excel datoteko za naprednejšo obdelavo in olikovanje.

Možnost izvoza in pošiljanje podatkov po elektronski pošti v PDF obliki.