kilometrina, dnevnice - 2019

Kilometrina za Službena potovanja

Kilometrina po uredbi - za leto 2019

Uredba: URL 140/2006 z dne 29.12.2006  in dopolnila URL 76/2008 z dne 25.7.2008

Program za potne naloge

 

 

 
Od datuma - do datuma
obdobje veljavnosti kilometrine
 
€/ prevožen
KM - kilometrina
01.01.2010 - 0,37

Kilometrina se lahko obračunava izključno potovanja s privat vozilom v službene namene.

 

Kilometrina po stari uredbi - za leto 2019

ki velja samo za nekatere kolektivne pogodbe in
je vezana na ceno neosvičnenega bencina 95 okranov:
 
Od datuma - do datuma
€/ prevožen
KM
 
01. 01. 2019 - 0,35
  0,35
  0,35

 

 

Domače dnevnice za službena potovanja v RS - za leto 2019

v primeru da stroški prenočevanja ne vključujejo plačilo zajtrka
 
Nad ur - do ur
 
 
6 ur  -  8 ur 7,45
8 ur  - 12 ur 10,68
12 ur -  24 ur 21,39

 

 

Tuje dnevnice kot nadomestilo stroškov za prehrano na službeni poti v tujini - za leto 2019

Država/mesto

$/€

dnevnica
nad
14 ur
dnevnica
nad 14 ur
*
dnevnica
od 10
do 14 ur
dnevnica
od 8
do 14 ur
**
dnevnica
od 6
do 10 ur

Avstralija

$

48

43,20

36

30,60

12

Albanija

32

28,80

24

20,40

8

Andora

32

28,80

24

20,40

8

Armenija

32

28,80

24

20,40

8

Avstrija-dnevnica

44

39,60

33

28,05

11

Azerbajdžan

32

28,80

24

20,40

8

Belgija

50

45,00

38

31,88

13

Belorusija

32

28,80

24

20,40

8

Bolgarija

32

36,00

24

20,40

8

Bosna in Hercegovina

32

28,80

24

20,40

8

Ciper

32

28,80

24

20,40

8

Češka

32

28,80

24

20,40

8

Črnagora

32

28,80

24

20,40

8

Danska

44

39,60

33

28,05

11

Estonija

32

28,80

24

20,40

8

Finska

44

39,60

33

28,05

11

Francija

44

39,60

33

28,05

11

Gruzija

32

28,80

24

20,40

8

Grčija

32

28,80

24

20,40

8

Hrvaška - dnevnica

32

28,80

24

20,40

8

Irska

44

39,60

33

28,05

11

Islandija

44

39,60

33

28,05

11

Italija - dnevnica

44

39,60

33

28,05

11

Japonska

$

80

72

60

51,00

20

Kanada

$

48

43,20

36

30,60

12

Latvija

32

28,80

24

20,40

8

Lihtenštajn

44

39,60

33

28,05

11

Litva

32

28,80

24

20,40

8

Luksemburg

44

39,60

33

28,05

11

Madžarska - dnevnica

32

28,80

24

20,40

8

Makedonija

32

28,80

24

20,40

8

Malta

32

28,80

24

20,40

8

Moldavija

32

28,80

24

20,40

8

Monako

44

39,60

33

28,05

11

Nemčija - dnevnica

44

39,60

33

28,05

11

Nizozemska

44

39,60

33

28,05

11

Norveška

44

39,60

33

28,05

11

Poljska

32

28,80

24

20,40

8

Portugalska

44

39,60

33

28,05

11

Romunija

32

28,80

24

20,40

8

Rusija

32

28,80

24

20,40

8

San Marino

32

28,80

24

20,40

8

Slovaška

32

28,80

24

20,40

8

Srbija - dnevnica

32

28,80

24

20,40

8

Španija

44

39,60

33

28,05

11

Švedska

44

39,60

33

28,05

11

Švica

44

39,60

33

28,05

11

Turčija

32

28,80

24

20,40

8

Ukrajina

32

28,80

24

20,40

8

Vatikan

44

39,60

33

28,05

11

Združene države Amerike

$

48

43,20

36

30,60

12

Združeno kraljestvo Vel.Britanija in Sev. Irska

44

39,60

33

28,05

11

Druge države

$

40

36,00

30

25,50

10

Hongkong

$

56

50,40

42

35,70

14

Moskva

64

57,60

48

40,80

16

Sankt Peterburg

64

57,60

48

40,80

16

Če je v stroške prenočevanja na službeni poti všteto tudi plačilo zajtrka se tuja dnevnica za službeno potovanje zniža za 15% (**)  oz. 10% (*) odvisno od števila ur dnevnice.

Splošni opis vodenja potnih nalogov  z dnevnicami in kilometrino za privat vozila. Opisano tudi katere obvezne podatke mora vebovati potni nalog.

Program za vodenje potnih stroškov - kilometrine, dnevnic in ostalih stroškov.

Pozor: v primeru obračuna tuje ali domače dnevnice je potrebno izvzeti za ta dan obračun regresa za prehrano pri obračunu plače.