Frizerski in kozmetični salon - posebna ponudba

 

Programi za frizerske in kozmetične salone

Blagajna:

 • vnos novih storitev
 • izpis računov
 • zaključek blagajne
 • pregled prometa po storitvah/artiklih in delavkah

Zaloge:

 • vnos novih artiklov
 • vnos začetnega stanja zaloge
 • materialno poslovanje (prevzemi, odpisi, kartica artiklov, inventura)
 • vodenje blaga na konsignaciji - avtomatična poročila o prodaji

 

Dvostavno računovodstvo za frizerske in kozmetične salone:

Računovodske storitve:

 • knjiženje prejetih in izdanih računov v glavno knjigo
 • obračun in oddaja DDV
 • knjiženje banke in blagajne
 • vodenje saldakontov - odprtih postavk
 • obračun plač in priprava obrazcov
 • obračun prispevkov za zasebnika (za s.p.)
 • oddaja obrazcev za plače na e-davke
 • knjiženje plač v glavno knjigo

Ostale storitve za frizerske salone:

 • mesečno pobiranje dokumentacije pri stranki
 • pirjava in odjava delavcev
 • priprava podatkov za najem kredita

 

72 EUR + DDV mesečno

za eno blagajno (ena poslovalnica)

10  dokumentov/ mesec

1 plača oz. prispevki za zasebnika

 

Računovodske storitve ob koncu leta (iin niso vključene v mesečni pavšal):

 • obračun amortizacije
 • priprava in oddaja bilance
 • priprava in oddaja dohodnine
 • priprava in oddaja M4/M8

Obračuna se po opravljenem delu in je okrog 120 EUR+ DDV za celo leto.

 

Podatki o računovodskem servisu.

Kontakt: brane@digital-logic.si.