Frizerski in kozmetični salon - posebna ponudba

Program za frizerske in kozmetične salone

Blagajna z izdajo računov:

 • vnos novih storitev in blaga
 • izpis računov
 • zaključek blagajne
 • pregled prometa po storitvah/artiklih in delavkah
 • promet prometa po strankah
 • možnost popusta gleda na promet oz. št.obiskov, zbiranje točk
 • možnost obračuna stimulacije delavkam glede na opravljen promet storitev in blaga v salonu

Vodenje zaloge:

 • vnos novih artiklov
 • vnos začetnega stanja zaloge
 • materialno poslovanje (prevzemi, odpisi, kartica artiklov, inventura)
 • vodenje blaga na konsignaciji - avtomatična poročila o prodaji
 • delna prodaja podjetjem na A4 račun

 

Glavne prednosti programa:

 • podatki o izdanih računih in zalogah se nahajajo na računovodskem strežniku, kjer računovodja ima dostop do podatkov
 • ni vam potrebno skrbeti za arhiv podatkov - se arhivira v računovodstvu
 • program lahko uporabljate tudi od doma (vnos zalog, pregled prometa po delavkah, storitvah, dnevih, mesecih , ...)
 • dostop imate do elektronskega arhiva vseh dokumentov v računovodstvu
 • v primeru menjave računalnika se enostavno prenese samo program in lahko nemotene uporabljate program

Dvostavno računovodstvo za frizerske in kozmetične salone:

Računovodske storitve:

 • knjiženje prejetih in izdanih računov v glavno knjigo
 • obračun in oddaja DDV
 • knjiženje banke in blagajne
 • vodenje saldakontov - odprtih postavk
 • obračun plač, in priprava obrazcov
 • obračun prispevkov za zasebnika (za s.p.)
 • oddaja obrazcev za plače na e-davke
 • knjiženje plač v glavno knjigo

Ostale storitve za frizerske salone:

 • mesečno pobiranje dokumentacije pri stranki
 • prijava in odjava delavcev
 • priprava podatkov za najem kredita

 

program za poslovanje + računovodske storitve za 72 EUR + DDV mesečno
za eno blagajno (ena poslovalnica)
do 10  prejetih računov/ mesec
1 plača oz. prispevki za zasebnika

 

Računovodske storitve ob koncu leta (in niso vključene v mesečni pavšal):

 • obračun amortizacije
 • priprava in oddaja bilance
 • priprava in izpis poročila za zaposlene o plačani dohodnini skozi celo leto
 • kontrola M4/M8

Obračuna se po opravljenem delu in znašajo okrog 100 EUR do 140 EUR + DDV za celo leto.

 

Lokacije računovodskega servisa: računovodsto Ljubljana, računovodstvo Kranj, računovodsto Maribor ali sodobno brezpapirno knjigovodstvo po celotni Sloveniji.

Kontakt: brane@digital-logic.si.