Program Glavna knjiga s saldakonti

V podjetjih je potrebno imeti čim več podatkov vedno na voljo. Še posebno pomembni so finančni podatki: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, odprte postavke kupcev in dobaviteljev. Neplačnikom moramo pripraviti opomin za zamujeno plačilo ali obračunati obresti za zamujeno plačilo. Podatki se morajo vnašati kar se da enostavno, dokumenti in ostali poslovni dogodki, ki so vnešeni v drugih programih (fakturiranje, osebni dohodki, potni nalogi, osnovna sredstva) se morajo prenesti avtomatsko. Avtomatična povezava z e-davki (e-kartica ter prispeli dokumenti) in VIES za kontrolo davčnih zavezancev (DDV knjige in rekapitulacijsko poročilo).


Program GLAVNA KNIGA nudi vse to in še več:

 • davčne knjige, rekapitulacijsko poročilo, BST
 • obračun DDV po plačani realizaciji
 • avtomatični vnos slovenskih in evropskih podjetij na osnovi ID številka za DDV
 • kontrola davčne številke med EU-zavezanci, ter kontrola usklajenosti uvoza iz tretjih držav z edavki pri izpisu davčnih knjig
 • domači in devizni saldakonti
 • blagajniški dnevnik, prejemki, izdatki
 • kompenzacije
 • bruto bilanca, izkazi, rekapitulacijsko poročilo, DDV knjige v angleškem jeziku
 • avtomatično in ročno zapiranje saldakontov
 • avtomatično knjiženje bančnih izpiskov - vse slovenske banke
 • avtomatično zapiranje/prenos razredov 4,6,7 ob koncu leta
 • Avtomatično knjiženje prejetega računa za celoletno obdobje na AČR po mesecih
 • stroškovno knjigovodstvo - kartice, bilance, stroški
 • oddaja DDV-O obrazca preko interneta
 • izpis IOP obrazcev
 • priprava opominov in izračun obresti
 • E-pobot priprava dokuemntov ter XML datoteke za uvoz
 • priprava plačilnih nalogov na osnovi odprtih postavk in uvoz v bančne programe (ProKlik, Halcom, ...)
 • priprava izkazov, uvoz izkazov na AJPES in E-DAVKE
 • uvoz podatkov iz drugih programov (fakturiranje, materialno poslovanje, osnovna sredstva, plače, potni nalogi, ...)
 • izpis kartončkov za fascikle ter vodenje zaporednega številke fascikla
 • elektronski arhiv
  • arhiv vseh izdanih računov - v PDF obliki
  • arhiv vseh skenov prejetih računov
  • arhiv vseh bančnih izpiskov, poslovnih pogodb, FURS odločb in dopisov
  • arhiv lizing pogodb, pogodb o zaposlitvi, pogodb o kreditih
  • arhiv povezan z osnovnimi sredstvi in plačami
 • možnost vzdrževanja in nadgradnje programa

Za računovodske servise:

 • periodično pošiljanje nalogov in XML datotek za plačilo Davek od dohodka iz dejavnosti in prispevke za popoldanski s.p. (enostavno in hitro)
 • e-kartice v glavni knjigi ter prejeti dokumenti e-davki - kontrola kritičnih prispelih dokumentov za vsa podjetja v računovodstvu
 • dnevnik dela in vnos ur zaposlenih
 • vnos delovnih nalogov za zaposlene računovodje
 • avtomatično kontroliranje davčnih številk - SLO ter kontrola davčnih zavezancev preko VIES - EU

 

Opis programa Glavna knjiga s saldakonti

.