Kontni plan - nove funkcije

Kontni plan je najpomembnejši šifrant v programu glavna knjiga. Zato smo spremenili izgled in dodali nekaj funkcij za lažje in hitrejše delo.

Konti plan

1. V zgornjem delu so 4 hitre funkcije, ki nam prikažejo določen del kontnega plana v katerem lažje izberemo željeni konto.

2. Saldakontni konti za knjiženje so obarvani z drugo barvo, da se lažje poiščejo v kontnem planu.

Glavna knjiga - kontni plan - menu3. Z desno miškino tipko pridemo do menija z dodanima ukzoma za "pregled prometa2 in "kontno kartico".

a) Pregled prometa nam omogoča iskanje podatkov po vseh knjižbah na temeljnicah. Prikažejo se vse knjižbe: knjižene in neknjižene. S kriteriji (desna miškina tipka / kriteriji) si lahko nastavimo kriterije za hitro iskanje. Npr.: naziv klienta (npr.: *krka*), datum-obdobje (npr.: *12.12.2012-24.12.2012*), znesku debet (npr.: 120+-0,10), znesku kredit (npr.: 450+-0,5) , vezi, protikontu, opisu, ...

Pregled se uporablja predvsem za iskanje podatkov. Pri tem si pomagamo s kriteriji.

b) Ukaz "Kontna kartica" pa prikaže kontno kartico s saldom za izbrani konto. Dodatno se lahko vnese kriterij klienta in obdobje. Lahko se tudi spremeni konto. Kontna kartica prikazuje knjižene in neknjižene knjižbe s temeljnic. neknjižene postavke so prikazane z drugo barvo.

Kontna kartica je predvsem namenjena pregledu podatkov in stanja na kontih.