Gradbena podjetja

1. Situacije

Na voljo imamo vnos računov za situacije. Stanje po situacijah se nam na računu tudi izpisuje.

2. Objekti

Na dokumentih prevzemnica in dobavnica se vpisuje tudi podatek objekt. Na osnovi tega podatka imamo potem pokalkulacijo po objektih. Pokalkulacija se sestoji iz

  • prejetih računov za material,
  • prejetih računov za storitve,
  • porabe časa ur po delavcih,
  • izdanih računov

 

Vedno imamo v šifratnu na voljo zalogo določenega materiala po objektih in skupno zalogo.