Izplačilo dividend

Izplačilo dividend je možno obračunati in pripraviti v programu OD - plače - osebni dohodki. Obračun se vnaša v bruto znesku. Obdavčitev - davčni odtegljaj je 20% od bruto zneska (op. 1.1.2010). Potrebno je pripraviti Rek2 obrazec in potrebne plačilne naloge.

 

Postopek obračuna za izplačilo dividend:

 

1. Vnesejo se osebe, ki prejemajo dividende v šifrant

Potrebni podatki: ime in priimek, naslov, pošta, davčna številka, banka, osebni trr.

2. Vnesejo se splošni mesečni podatki

Tip mora biti vnešen D, datum izplačila prejemka in prispevkov (davčnega odtegljaja) mora biti vnešen.

3. Vnesejo se obračuni po osebah

Vnos obračunov se vnaša pod tip D. Vnese se le bruto znesek in obračun je pripravljen.

4. Izpišejo se poročila in obvestila

Obvestila se izpišejo direktno na obračunu ali se izpišejo vsa naenkrat iz Izpisi in poročila/Obračun OD/Obvestila o izplačilu PD. Obvestilo je v obliki, da ga lahko vstavimo v pisemsko ovojnico in pošljemo naslovniku.

5. Izpiše in izvozi se REK-2 obrazec

Za tip D se izpiše REK-2 obrazec in hkrati se izvozi v datoteko c:\rek-2.xml katero se lahko uvozi na E-Davke.

6. Pripravi se plačilne naloge

Plačilni nalogi so pripravljeni po osebah - neto izplačilo in davčni odtegljaj.

7. Izvozi se plačilne naloge

8. Uvozi se plačilne naloge v banačni program in izvrši nakazilo

 

Povezava do profgrama: program plače.

 

Ljubljana, 1.7.2010 - Brane