Izplačilo nagrad nadzornemu svetu

Izplačilo nagrad je možno obračunati in pripraviti v programu OD - plače - osebni dohodki. Obračun se vnaša v bruto znesku. Obdavčitev je podobna kot pri obdavčitvi sejnine :

  • olajšava (zmanjšanje davčne osnove) se priznaje v znesko 10% od bruto zneska
  • dohodnina 25% od davčne osnove
  • pripsevki za pok.zavarovanje 6% od bruto zneska

 

Potrebno je pripraviti Rek2 obrazec in potrebne plačilne naloge. V primeru delnega izplačila nagrade v obliki delnic je potrebno plačilne naloge za neto izplačilo ustrezno zmanjšati in na koncu dodate en celotni plačilni nalog za vse delnice skupaj.

 

Postopek obračuna za izplačilo nagrad nadzornim svetom:

 

1. Vnesejo se osebe - nadzorni svet v šifrant

Potrebni podatki: ime in priimek, naslov, pošta, davčna številka, banka, osebni trr. Pri že obstoječih osebah se preveri podatke o osebnem TRR.

2. Vnesejo se splošni mesečni podatki

Tip mora biti vnešen N, datum izplačila prejemka in prispevkov mora biti vnešen.

3. Vnesejo se obračuni po osebah

Vnos obračunov se vnaša pod tip N. Vnese se le bruto znesek in obračun je pripravljen.

4. Izpišejo se poročila in obvestila

Obvestila se izpišejo direktno na obračunu ali se izpišejo vsa naenkrat iz Izpisi in poročila/Obračun OD/Obvestila o izplačilu PD. Obvestilo je v obliki, da ga lahko vstavimo v pisemsko ovojnico in pošljemo naslovniku. V primeru, da je bil delno izplačilo v delnicah, se na obvestilu tudi to prikaže.

5. Izpiše in izvozi se REK-2 obrazec

Za tip N se izpiše REK-2 obrazec in hkrati se izvozi v datoteko c:\rek-2.xml katero se lahko uvozi na E-Davke.

6. Pripravi se plačilne naloge

Plačilni nalogi so pripravljeni po osebah - neto izplačilo in dohodnina in prispevek. V primeru delna izplačila nagrade v delnicah je potrebno spremeniti znesek neto izplačila.

7. Izvozi se plačilne naloge

8. Uvozi se plačilne naloge v bančni program (Proklik, SKB net, ...) in izvrši nakazilo

 

Program za obračun nagrad.

 

Ljubljana, 1.8.2010 - Brane

 

Primer vnosa:

Izplačilo nagrad nadzornemu svetu