Šifre kupca na dokumentih

Program lahko avtomatično vodi šifre, katere kupec želi, da se nahajaj na vseh dokumentih, ki jih prejme od nas.  Se pravi ko izpišemo dokument se poleg naših šifer (lahko tudi brez naših šifer) izpišejo tudi kupčeve šifre. Seveda pa program upošteva, da lahko isti artikel izdobavljamo rzličnim kupcem in vsak kupec ima različno šifro.

V primeru, da prodan artikel šifre še nima, jo vpišemo in program si jo shrani. Ko se vnaša naslednji dokument za istega kupca z istim artikom se avtomatično uporabi/predlaga že vnešena šifra.

Dokument lahko enostavno vnašamo kar z kupčevimi šiframi in program nam avtomatično obdeluje naše šifre. To nam pride v poštev kadar nam naročajo z naročilnico, za katero sploh nismo izdali ponudbe in mormo dobavnico vnesti ročno. Ker v primeru, da smo izdali ponudbo se samo pripravi dobavnica na osnovi ponudbe, brez ponovnega vnašanja.

To velja za dokumente: Ponudba, Predračun, Dobavnica, Odpremnica, Račun.