Maloprodaja tekstila - trgovine s tekstilom

Za Maloprodajo tekstila smo pripravili nekaj funkcij s katerimi si olajšamo delo pri vodenju zalog, vodenju trgovine in prodaji strankam:

 • tiskanje dekalaracij iz artiklov ali direktno iz prevzemnice
 • uvoz prejetih dobavnic na dokument prevzemnico iz MS Excel formata in drugih oblik datotek
 • avtomatično dodajanje novih artiklov in črtnih kod
 • možnost vnosa več črtnih kod k enemu artiklu : v primeru da želimo imeti le en artikel kljub več barvnih in velikostnih številk
 • možnost hitrega vnosa inventure s prenosnim čitalcem črtne kode - le skeniranje
 • uporaba popustnih kartic in kartic ugodnosti
 • možnost vnosa kupcev - pravnih oseb na osnovi davčne številke: prebere se preko interneta iz AJPES baze podatkov
 • zaščita zaključka blagajne navadnim trgovcem: le šef lahko naredi zaključek blagajne, trgovec lahko naredi le zaključek po bankovcih
 • Možnost vnosa cenika in datuma veljavnosti za vse ali le za nekatere artikle. Cenik prične veljati avtomatično, ko se prestopi vnešeni datum.
 • na osnovi ročnega vnosa (zaloga) ali na osnovi čitanja artiklov s pomočjo čitalca črtne kode. Iz razprodaje se lahko avtomatično stiskajo deklaracije s pravilno prikazanimi cenami: prečrtana stara cena in izpis prave cene na razprodaji.
 • Možnost vodenja prisotnosti trgovk na delu.
 • Možnost prikaza prodaje po trgovcih za preračun stimulacije in stimulacija na osnovi prodaje v obdobju prisotnosti. Prva različica velja v primeru da se pri izpisu vsakega računa določi trgovka, drugi primer pa kadar to ni mogoče oz. se ne želi zagotoviti. V kolikor je neka trgovka prisotna na delu v obdobju večje prodaje potem ji pripada večja stimulacija.

 

V primeru večjega števila maloprodajnih enot je pripravljenih nekaj uporabnik funkcij:

 • centralni vnos nekaterih šifrantov
 • možno lokalni vnos inventure v trgovini in centralno zaključevanje inventur
 • možen neposredni prenos blaga iz ene trgovine v drugo trgovino
 • vsaka trgovina ima lahko svoj cenik
 • možnost različnih cen po različnih trgovinah za isti artikel
 • pri možnost prikaza popusta za isti artikel v drugi trgovini

 

Avtomatični prenos podatkov iz trgovine na upravo:

 • blagajniški računi, promet, zaključki, TRR računi A4, dobavnice
 • pristonsot na delu
 • podatki o novih strankah
 • zaloga
 • vnešene razprodaje, inventure, prevzemnice, prenosi v druge trgovine, zapisniki o spremembi cen, odpisi

 

Prenos podatkov z uprave v maloprodajo:

 • novi uporabniki
 • nov cenik
 • potrjena inventura, otrjena razprodaja
 • prevzemnice iz prejetih dobavnic
 • nove stranke oz. določitev popustov določenim strankam

 

Proizvodnja tekstila

 

Več podatkov se lahko dobi v opisu programa Uspešno poslovanje in Blagajniško poslovanje.

Na voljo so tudi navodila za uporabo: Vodenje trgovine, maloprodaja.