Mesno predelovalna industrija - proizvodnja

Proizvodni delovni nalog za vodenje mesno predelovalne industrije (mesa in mesnih izdelkov) je jedro programa za vodenje mesnopredelovalnega podjetja. Program omogoča sledenje vhodnih surovin : nabave materiala, polizdelkov in končnih izdelkov po LOT kodah. Pri nabavi se avtomatično določijo LOT kode. Pri porabi in prodaji , odpisih pa je potrebno te LOT kode dopisati/izbrati iz zaloge. To je osnova sledlljivosti. 

Proizvodni delovni nalog omogoča tudi razkosanje : primer svinjsko polovica se razreže na različne kategorije mesa. Potem se posamezne kategorije ali več kategorij mesa predela v polizdelke ali v končne izdelke (hrenovke, salame). Končne izdelke pa se lahko prodaja z veleprodajnim računom ali maloprodajnim fiskaliziranim računom. Izdelke je potrebno tudi opremiti z deklaracijami,ki se jih izpiše iz programa na tiskalnik. Deklaracija mora vsebovati predpisane podatke (ime proizvoda, rok trajanja, gensko sprememnjene organizme, kategorijo, poreklo, sestavine, neto težo, pogoji skladiščenja-temperatura ...) in seveda lot kodo. Izdelek in teža je lahko predstavljena s črtno kodo, za lažjo izdobavo/prodajo.

Pomembni dokumenti v mesnopredelovalni industriji so tudi odpis, inventura, premik, kalo. Vsi proizvodi na teh dokumentih morajo vsebovati lot kodo. S tem se zagotovi sledljivost.

 

Poleg proizvodnje se potrebuje celotni kakovostni ERP sistem, ki omogoča vodenje podjetja. ERP sistem mora vsebovati čimveč funkcionalnosti, ki jih podjetje potrebuje in čimveč parametrov s katerimi se lahko nadzira/spreminja/nastavlja delovanje programa. To se potrebuje tokom dneva.