Napotki za delo v programih digi

Za lažje in pravilno delo je potrebno upoštevati napotke.

 

Na voljo so splošni napotki in napotki ločeni po digi programih.