Osnovno o blagajni
Prijava v blagajno
Blagajniški račun
Osnovno
Popusti
Vnos stranke
Vračilo gotovine
Način plačila
Vračilo blaga
Storniranje računa
Sprememba načina plačila prejšnemu računu
Ukazi na bl.računu
Zaporedje vnosov
Zapiranje blagajniškega računa
Ukazi na bl.računu s tipkovnico
Zaključek blagajne
Menjava blagajnikov
Rešitve
Gostišča
Razvoz hrane
Prodaja obutve
Prodaja tehničnega blaga
Prodaja živil
Tekstilne trgovine
Kozmetični saloni
Storitvene dejavnosti
Zaključek blagajne
Osnovno
Primer zaključka blagajne
Prisotnost na delu
Drugi blagajniški ukazi
Poročila
Ostale možnosti
Vprašanja in odgovori
Pomembno