Blagajna - maloprodaja

Drugi blagajniški ukazi

Drugi blagajniški ukazi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Drugi blagajniški ukazi

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Z ukazom clip0539 v oknu za prijavo pridemo do okna za vnos blagajniškega maksimum.

 

clip0538

Na vnešeni datum velja znesek bl.maksimuma in tudi za vse kasnejše datume do spremembe velja znesek. Se pravi bl.maksimum na datume 24.1.2006, 25.1.2006,26.1.2006,27.1.2006 ravnotako velja 10.000,00 EUR in 1.2.2006,2.2.2006,... 12.000,00 SIT. Če želimo preklicati bl. Maksimum (postaviti ga na 0) vnesemo na določen datum znesek 0.

 

Z ukazom clip0537 lahko na koncu dneva izravnamo plačilo za rekpitulacijo dnevnega iztržka. Na osnovi ukaza lahko prenesemo iz enega načina plačila na drugega. Seveda skupni znesek na rekapitulaciji dn.iztržka ostane isti. Vse vnašalnice so na začetku prazne.

clip0520

V kolikor želimo pri "KARANTI" dodati 5000 SIT in prenesti in pri gotovini zmanjšati 5000 SIT vensemo v 5. polje karanta znesek 5000. pri gotovini nam bo računalnik sam vpisal -5000. Lahko se prepričamo da po potrditvi še enkrat odpremo "izravnavo plačil".

 

 

Z ukazom clip0536 lahko na koncu dneva blagajnik vnese stanje blagajne po bankovcih. Prvo moramo vnesti blagajnikovo oznako ali geslo:

clip0521

in nato vnešamo količino pri vsakem bankovcu:

clip0522

Ko pridemo do konca se s tipko <TAB> prestavimo na ukaz "V redu - izpiši" in z <ENTER> se izpiše na mali blagajniški tiskalnik vnešeno stanje po bankovcih in končni znesek.

 

 

Z ukazom clip0551 lahko izpišemo za določeno obodbje promet po artiklih. Priporočljivo je izpisovati poročilo dnevno za vse blagajnike in celotni dan. Uporabljamo to kot priloga.

 

 

Z ukazom clip0550 dobimo podatek kolko je trenutno stanje v blagajni z upopštevanimi dnevnimi blagajniškimi prejemki in izdatki. Stanje se lahko razlikuje od zneska na rekapitulacijji v primeru da izdajamo bl.prejemke in izdatke. Rekapitulacija je osnova za knjiženje davka in ne vsebuje bl.dokumentov ker so to le dokumenti za plačilo in so vedno vezani na nek drug dokument (bl.račun, račun, ....),