Blagajna - maloprodaja

Ukazi na bl.računu

Ukazi na bl.računu

Predhodnja tema Naslednja tema  

Ukazi na bl.računu

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

"IR"        Izpiši blagajniški račun. Seveda se pred tem dokument shrani.

"IČ"        Izpiši ček. V kolikor imamo tiskalnik za izpis čeka, jih lahko izpišemo s tem uakzom.

"NP"        način plačila odpre se nam okno za vnos načina plačila

"Vr"        Vračilo gotovine stranki na osnovi vnosa koliko nam je stranka dala gotovine.

"ZP"        Zneskovni popust - Vnos zneska popusta na račun in ne procenta.

"DOB"        priprava dobavnice iz vnešenega blagajniškega računa. S klikom se nam odpre dobavnica. Lahko jo še dopišemo in določimo klienta in nato izpišemo. Izpiše se na veliki A4 list.

"RAČ"        priprava računa iz vnešenega blagajniškega računa. S klikom se nam odpre račun. Lahko ga še dopišemo in določimo klienta in nato izpišemo. Izpiše se na veliki A4 list.

"ostali"        dodatni ukazi za stonacijo računa ali popravek načina plačila pri prejšen računu

"Sh"        Shrani račun. Račun se shrani tudi takrat kadar ga izpišemo.

"Zapri"        Zapri račun.

 

 

 

Desna miškina tipka:

Pregled časovnih postavk - nam prikaže po artiklih kdaj je bila določena postavka vnešena in kdo jo je vnesel.