Blagajna - maloprodaja

Gostišča

Gostišča

Predhodnja tema Naslednja tema  

Gostišča

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

clip0518

 

Poleg enostavnega vnosa lahko vnašamo hrano in pijačo na določeno mizo. To delamo z <F4> vnosom številke mize in <ENTER> ali z klikom na mizo (4). Mize se nam odpirajo tako da se gumb pomakne navzdol. Se pravi vse odprte mize so na ekranu pomaknjene malo nižje. Sprememba mize jo ponovno <F4> in št.mize ter <ENTER>. Prejšna miza ostane odprta z vnešeno hrano na njej. V kolikor je nova miza že odprta se prikaže na računu že vnešena hrana. Le dodamo dodatno hrano na račun in nato spremenimo mizo ali izpišemo račun. Miza s št. 0 je šank, kar pomeni da ta miza ne more sotati odprta - potrebno jo je vedno izpisati. Uprabljamo lahko gostinsko tipkovnico za hitri vnos določene pijče in hrane in hitre ukaze-menjava mize. Najpogosteje se kelnarji vpisujejo preden se račun izpiše. Se pravi, da ni potrebno, ko se kelnarji menjajo zaključiti vse odprte mize.

 

Ukaz DR pomeni "delni račun" in ga uporabljamo ko želimo nekatere postavke z odprte mize dodati na nov račun in ga izpisati.

Ukaz PM pomeni prenos mize in ga uporabljamo, ko želimo nekatere postavke z odprte mize prenesti na drugo mizo, katera je lahko že odprta (neka skupina se presede k drugi mizi za katero že nekateri sedijo) ali zaprta (neka skupina se presede za drugo prazno mizo).

 

Ukaz "DOB" se uporablja za knjiženje reprezentance. Reprezentanca se knjiži na 2 načina:

 1. vsak dokument je svoj in se izpiše na bl.tisklanik, vedno ko se reprezentanca koristi in se izpisani dokument izpiše

 2. vsak zaposleni ima eno mesečno reprezentanco in se kumulativno poraba dodaja na dokument. Dokumenta se ne izpiše sproti ampak na koncu meseca.

 

Ukaz "RAČ" se uporablja za avtomatično pripravo računov iz bl.računov. Ukaz pride prav pri večjem številu računov izstavljenih podjetjem za plačilo preko TRR.

 

Lahko imamo nastavljene naročila kuhinji ali šanku. Za določene skupine artiklov ali za vse skupine artiklov se takoj po vnosu avtomatično izpiše naročilo kuhinji/šanku za naročilo. Možna je še nastavitev vnosa opomb na naročilo za kuhinjo (dodatek feferoni, ...).  Naročilo se lahko izpiše na drug tiskalnik, ki se najhaja v kuhinji ali na istega na katerega se izpisujejo računi.

 

Napotki: Mize je potrebno ob koncu dneva obvezno zapirati in izpisati račune.