Blagajna - maloprodaja

Način plačila

Način plačila

Predhodnja tema Naslednja tema  

Način plačila

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

S tipko F9 lahko določamo način plačila. Privzet način plačila je "Gotovina". Pred izpisom računa lahko določimo način plačila s pritiskom na tipko <F9>, ko se nahajamo v bl.računu. Okno za vnos načina plačila:

Vnos načina plačila na blagajniškem računu.

Vnos načina plačila na blagajniškem računu.

 

Način plačila lahko določimo na 3 načine:

1.z miškinim klikom na način plačila: celotni znesek za plačilo se prenese na izbrani način plačila

 blagajna_vnos_nacin_placila_gotovina

2.z funkcijskimi tipkamo F1, F2, ....: celotni znesek za plačilo se prenese na izbrani način plačila, pred opisom načina je številka, katera pomeni katera funkcijska tipka mu pripada (naš primer: <F3> - BA).
3.z vnosom zneskov v polja: s klikom v željeno polje za vnos zneska ali z večkratnim pritiskom <ENTER> , dokler ne pridemo do željenega polja, in nato vnos zneska. Znesek lahko vnesemo samo v eno polje ali v več polj (kombinirano plačilo). Vendar se vedno vnos gotovine (četudi je prazen vnos) izravna s celotnim zneskom plačila.

 

V kolikor imamo način plačila razdeljen: 100 EUR na Eurocard ostalo(56 EUR) na gotovino to storimo: z <ENTER> gremo do druge vnašalnice (2-Kartice), vtipkamo znesek 100

Primer vnosa kombiniranega plačila na blagajni.

Primer vnosa kombiniranega plačila na blagajni.

 

in z miško kliknemo na "V redu zapri" ali 1 X PgDn in nato <ENTER>. S tem določimo da gre 100 na EUROCARD ostalo na GOTOVINO. Zneske lahko preverimo s ponovnim pritiskom na tipko <F9>.

 

 

Primer, kako program izravna vnos kombiniranega plačila.

Primer, kako program izravna vnos kombiniranega plačila.

 

Tako se vnese kombinirano plačilo, kar pomeni da je znesek razdeljen med različne načine plačil. Pri vnosu kombiniranega plačila se vedno znesek za plačilo izravna z GOTOVINO.

Med vnašalnicami se lahko premikamo navzgor: puščica gor na tipkovnici ali <SHIFT>+<TAB>, navzdol: <ENTER> ali puščica navzdol na prikovnici ali <TAB>.

 

Gumbi na desni strani.

Gumbi na desni strani nam pomagajo v primeru, da vnesemo določen znesek na kakšno kartico, preostali znesek pa želimo vnesti na neko drugo kartico. Namesto da v drugo vnašamo znesek razlike lahko samo kliknemo na bližnjico in presotali znesek se avtomatično prenese v vnašalnico. Znesek lahko še spremenimo.

 

 

tipbulbSeznam načinov plačil se ureja in vnaša v programu Uspešno poslovanje in ne v programu Blagajna.

 

 

Po vnosu kombiniranega plačila moramo račun izpisati in ne smemo spreminjati popsuta, dodajati kašne nove artikle, ... . V kolikor spremnimo podatke na računu je potrebno ponovno določiti kombinirano plačilo.