Blagajna - maloprodaja

Osnovno

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Osnovno

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Okno za blagajniški račun se deli v 4 dele.

 

Skrajno del na vrhz: vsebuje navigacijske gumbe in nekatere podatke o statusu računa in zalogi artikla, na katerem se nahajamo v razpredelnici.
Zgornji del je glava računa. Tu so glavni podatki o računu: datum, številka, način plačila, kupec, ...
V srednjem delu je telo računa - razpredelnica : so podatki o vnešenih artiklih. Ena vrstica v telesu je en vnešen artikel na računu.
V spodnjem delu so ukaz - levoi in podatka o plačilu-desno: zeleno ter polje za vračilo : belo polje.

 

Vsi podatki vnešeni v glavi računa veljajo tudi za vse vnešene artikle na trenutnem računu. Številka računa je na začetku začasna številka-vnosna številka. Ko izpišemo račun se dodeli prava številka računa, katera se tudi izpiše. Začasno številko razpoznamo, da vsebuje znak ?, sledi pa dokaj velika številka računa. Začasna številka nam rešuje probleme s pravilnim številčenjem v primeru povezave več blagajen v mrežo oz. pri nepravilnem ugašanju računalnika: izpad električne energije, ....

 

 

Blagajniški račun - osnovna slika

Blagajniški račun - osnovna slika

 

Kot vidimo zgoraj je aktivno polje telo (seznam artiklov) in stolpec Oznaka artikla. Se pravi računalnik čaka, da vnesemo oziroma določimo artikel.

 

 

tipbulbVnos artikla je možen na več načinov:

 

1.s tipkovnico vnesemo oznako artikla in pritisnemo <ENTER>
2.preko tipkovnice vnesemo črtno kodo in pritisnemo <ENTER>
3.poskeniramo s čitalcem črtne kode črto kodo iz artikla
4.s <CTRL>+<ENTER>  alli z <F1> pridemo do šifranta artiklov in izberemo-poiščemo željeni artikel
5.lahko delno vtipkamo naziv artikla in pritisnemo <CTRL>+<ENTER>, da se nam odpre šifrant s samo artikli kateri ustrezajo delnemu vnosu naziva
6.z ustrezno tipko na programabilni tipkovnici izberemo željeni artikel
7.v primeru monitorja  "na dotik" lahko izberemo eno izmed hitrih tipk do artikla ali blagovne skupine in nato artikel

 

 

 

Ko določimo artikel je naslednja akcija različna od nastavitev:

1. kurzor nam skoči v novo vrstico v prvi stolpec Oznaka artikla in čaka na ponovni vnos novega artikla

2. kurzor nam skoči v naslednji stolpec kjer čaka vnos količine

 Ko vnesemo količino pritisnemo <ENTER>. In tako naprej dokler ne pridemo v novo vrsto.

 

Ne glede na to vedno lahko pridemo v novo vrstico z 1X pritiskom na puščico <DOL> na tipkovnici.

 

V kolikor so že vnešeni željeni podatki (npr. količina 1,00) lahko samo potrjujemo z <ENTER> in ni potrebno pretipkavati vnešene 1. Vsaka na novo vnešena vrstica pomeni drug vnešen artikel na računu. 10 vrstic pomeni 10 artiklov.

 

Ko še vnašamo artikel in smo se zmotili pri vnosu lahko s <CTRL>+<DELETE> izbrišemo željeno vrstico. To lahko naredimo samo na računu ki se še vnaša in to na zadnjem artiklu. V kolikor smo izbrisali edini artikel na računu, moramo pritisniti tipko <INS> na tipkovnici, da se nam ponovno pojavi prazna vrstica z aktivnim stolpcem "Oznaka artikla" (lahko tudi pritisnemo smerno tipko <DOL> na tipkovnici). Drugače nadaljujemo z 1X ali večkratnim pritiskom na puščico DOL na tipkovnici dokler ne pridemo do nove vrstice in nadaljujemo z vnosom novega artikla ali z "F5" ali klik na IR - izpiši račun ali izvedemo kakšen drugi ukaz (vračilo, način plačila, popust).

 

Cen posameznim artiklom se na blagajniškem računu ne da spreminjati, razen, če je to določeno samo za določene artikle-storitve ali nekatere univerzalne artikle. Primer aartiklov, pri katerih se lahko uporablja dovoljen vnos cene: zavijanje, montaža, rezano cvetje, dekorativni material, ...

 

Desno zgoraj na računu se vedno prikazuje zaloga trenutno vnešenega artikla. Prikazana zaloga je zaloga pred vnosom računa. Se pravi vnešeni artikli na računu še niso upoštevani v prikazani zalogi zgoraj. Ko se račun shrani oz. izpiše se zaloga takoj razknjiži. pri naslednjem računu je prikazana zaloga že zmanjšana za rtikle prodane na predhodnjem računu.

 

 

tipbulbProgram podpira pri vsakem artiklu eno, dve ali več črtnih kod (primeno npr. za vrečke semen - različne sorte, ista cena, in želimo voditi zalogo samo pod  eno šifro artikla). Ko se prečita črtna koda na bl.računu v polje oznaka  artikla se vnešena črtna koda spremeni v pripadajočo oznako artikla.

 

Na kratko: po razpredelnici se premikamo s smernimi tipkami na tipkovnici (LEVO, DESNO, GOR, DOL), z <CTRL>+<ENTER> ali <F1> se nam odpre šifrant artiklov, z <CTRL>+<DEL> lahko zbrišemo zadnji vnos na računu (zadnjo vrstico). če želimo spremeniti količio se s smernimi tipkami premaknemo v celico za količino in željeno vrstico in pretipkamo količino.

 

 

tipbulbV kolikor napačno vtipkamo oznako artikla (lahko nam tudi kaj pade na tipkovnico) nam je edini izhod tipka <ESC>. S tem vrnemo vnos celice na predhodno vrednost ali pa se zbriše zadnja vrstica, če smo jo na novo dodajali. Drugega ukaza nam računalnik ne pusti. Npr. ne da se izpisati račun.