Blagajna - maloprodaja

Ostale možnosti

Ostale možnosti

Predhodnja tema Naslednja tema  

Ostale možnosti

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  
Na rekapitulaciji je možno izpisovati skupno prodano količino, ki nam lahko pomaga pri sprotni kontroli prodaje in hitrah inventurah pri manjših trgovinah
Na računu se lahko izpisuje oznaka artikla ali/in črtna koda
Na koncu računa lahko vnašamo poljuebn tekst kot opombo k računu. Opomba se izpiše.
Možno je v stolpec Opomba vpisovati doatne opombe k posameznemu artiklu pri prodaji.
Možno je nastaviti izpis računov na bl.tiskalnik ali na veliki A4, avtomatični izpis dvojnika računa za dav.zavezance.
Možno je nastaviti blokado izdaje artiklov, kateri nimajo zaloge
Možno je nastaviti blokado izdaje artiklov, kateri so označeni kot neaktivni
Možno je na računu izpisati uro izdaje, blagajnika in način plačila
Možno je nastaviti da se mora vedno pred izpisom računa določiti način plačila.
Možno je nastaviti prepoved vnosa negativnih količin - stiorancija ni možna.
Možno je nastaviti blagajniški račun za vnos inventure. Namesto da se artikli vnašajo v invenutro se enostavno blokira celotna zaloga.
Možno je spremniti maksimalno količino artikal pri vnosu. Privzeta je 99.
..