Blagajna - maloprodaja

Pomembno

Pomembno

Predhodnja tema To je zadnja tema  

Pomembno

Predhodnja tema To je zadnja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

BLAGAJNA

1.Način plačila je potrebno določiti na koncue tik preden se izpiše račun. Še posebno to velja v primeru kombiniranega plačila.
2.Ko že vnesemo komb.plačilo in dodamo še nekatere artikle oz. odobrimo popust je potrebno še enkrat določiti način plačila.
3.Zneskovni popust se določa na koncu pred izpisom računa ali vnosom načina plačila.
4.Zneski se vnašajo brez, v primeru decimalnega mesta se vnaša ,  in naprej decimalne številke.
5.Procentualna števila se vnašajo brez znaka %. Primer: za 15,6%  tipkamo 15,6 <ENTER>.
6.Količina se vnaša brez dec.mesta v kolikor ni to potrebno (dec. znak je ,).
7.Negativne količine seclip0531 vnašajo prvo z znakom – in nato znesek ali količina.
8.V kolikor vam nagaja blagajna zaprite program (in preghondo vsa okna od blagajne) in poskusite še enkrat ko ponovno vstopite v blagajno. Če vam še vedno nagaja ugasnite računalnik in ga ponovno zaženite in nato ponovno blagajno.
9.Stornirane račune in stornirane artikle, potrdila o vračilu blaga je potrebno hraniti in jih podpisati s strani stranke oz. potrebno je delati po navodilih odgovornih v podjetju ali splošnih navodilih poslovanja.

 

SPLOŠNO

10.Podatke blagajne je potrebno arhivirati na zanesljive medije (disketa ni zanesljiv medij)
11.Vedno zapirajte vsa okna in programe in tudi blagajno preden ugasnete računalnik.
12.Ne imejte odprtih več blagajn.
13.Na koncu dela pravilno ugašajte računalnik.
14.Sistemskega datuma v MS Windows ne smemo spreminjati.
15.Okna se lahko zaprejo na več načinov. Najlažje je X v desnem zgornjem delu okna.