Blagajna - maloprodaja

Popusti

Popusti

Predhodnja tema Naslednja tema  

Popusti

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

V kolikor želimo vnesti popust na določenem artiklu, ki smo ga že prej vnesli: kliknemo v stolpec popust in v željeno vrstico, kjer se nahaja naš artikel. Vnesemo številko (samo popust) brez znaka % in pritisnemo <ENTER>. Samo željeni artikel na računu ima X odstotkov popusta.

blagajna_vnos_popusta_na_artiklih

 

Popust na celotni račun se naredi s pritiskom na <F2> in vnosom številke (ki pomeni procent) popusta (vnos je brez znaka % ampak je samo številka). blagajna_vnos_popusta_na_celotni_račun. Vpraša nas še, če se popust spremni pri vseh že do sedaj vnešenih artiklih in odgovorimo z <DA>, če to želimo. Cene na artikel se pravilno ne seštevajo ali množijo s popustom na račun. V primeru drugačnih nastavitev pa se to lahko omogoči - dvojni popusti (1. popust pomeni popust in 2. popust pomeni popust na plačilo oz. popustno kartico, ...).

 

Lahko izberemo ukaz "ZP" z blag.računa, kar nam pomeni zneskovni popust.

clip0528

Lahko vnesemo znesek popusta, kateri velja na računu. Npr. za plačilo imamo 10.216,00 EUR. Z ukazom "ZP" in vnosom 216 in <ENTER> nam povzroči za plačilo le še 10.000,00 EUR. Razlika se obračuna kot popust. Naj poudarim da se zneskovni popust preračuna v procentualnega in se procentualni določi na računu. Če je bil pred "ZP" že prej vnešen kakšen drug popust, ga nov vnos spremeni. V primeru vnosa dodatnega artikla, ko je bil že določen zneskovni popust se znesek popusta spremeni tako, da je potrebno zneskovni popust odobriti na koncu vnosa artiklov.