Blagajna - maloprodaja

Prijava v blagajno

Prijava v blagajno

Predhodnja tema Naslednja tema  

Prijava v blagajno

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

S klikom na ikonico za blagajnologo_maloprodaja , ki se nahaja na namizju se odpre okno za prijavo v program BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE.

Prijava v program blagajniško poslovanje

Prijava v program blagajniško poslovanje

 

Aktivno vnosno polje je "Geslo". Preden nadaljujemo preverimo datum blagajne, ki je v zgornjem delu. V primeru napačnega datuma je verjetno računalnik v okvari ali je napačno nastavljen in morate nujno kontaktirati s serviserjem. Z drugačnim datumom od trenutno veljavnega ne smemo nadaljevati. V zgornjem delu je oznaka blagajne, ki je prazna v primeru enega blagajniškega mesta. Ko vnesemo geslo (pozor geslo in ne oznako uporabnika) in pritisnemo <ENTER> lahko nadaljujemo z izbiro ukaza iz seznama. Vnos gesla se označuje z zvezdicami zaradi varnosti, da nam drug uporabnik ne vidi našega gesla, ker je in mora ostati tajno. blagajna_geslo

Ko z <ENTER> potrdimo geslo nam kurzor skoči na ukaz blagajna_gumb_blagajniski_racun. S ponovnim <ENTER> pridemo do okna "BLAGAJNIŠKI RAČUN".

 

Primer:

Blagajniška tipkovnica služi za vnos kode preko monitorja na dotik.

Blagajniška tipkovnica služi za vnos kode preko monitorja na dotik.

 

 

Novi uporabniki oz. nova gesla se odpirajo v programu Uspešno poslovanje in ne v Blagajniškem poslovanju.

Blagajniški dnevnik in poročila se pripravljajo v programu uspešno poslovanje.