Blagajna - maloprodaja

Prodaja obutve

Prodaja obutve

Predhodnja tema Naslednja tema  

Prodaja obutve

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Dodan je stolpec za vnos velikstne številke:

clip0548

Vnaša se samo številka na računu pa se izpiše celotni tekst k nazivu : Naziv ..... : vel.št: 42. Odvisno od drugih prodajnih artiklov je lahko količina nastavljena za vnos in izpis brez decimalnih mest.