Blagajna - maloprodaja

Ukazi

Ukazi

Predhodnja tema Naslednja tema  

Ukazi

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Ukazi:

F1        Isto kot <CTRL>+<ENTER> ko smo v Oznaki artikla

<CTRL>+<ENTER>        Pridemo do šifranta artiklov ko smo v vnosu artiklov oz. do drugega šifranta ko se nahajamo v drugem vnosnem polju (kupci, način plačila, ..)

F2        Celotni gotovinski popust na račun

F3        Vnos stroškovnega mesta

F4        Miza v gostiščih

F5        Izpiši račun za končnega potrošnika

F6        Enostavni način plačila – v nekaterih primerih

F7        Vračilo gotovine stranki

F8        Odpri predal

F9        F9 – način plačila, in kombinirano plačlo

F10        Spremeba blagajnika na računu

F11        Kupec

F12        Odpri predal v nekaterih primerih