Blagajna - maloprodaja

Vračilo gotovine

Vračilo gotovine

Predhodnja tema Naslednja tema  

Vračilo gotovine

Predhodnja tema Naslednja tema JavaScript se potrebuje za tiskanje  

Pred izpisom lahko uporabimo funkcijsko tipko <F7> ali blagajna_gumb_vracilo kar pomeni vračilo. S tem ukazom se nam odpre okno za vnos prejetega zneska od stranke.

 

Vnos zneska koliko je kupec dal denarja za prikaz zneska vračila.

Vnos zneska koliko je kupec dal denarja za prikaz zneska vračila.

 

V polju "Za plačilo - gotovina" je znesek gotovine na računu in se zneska ne da urejati. Polje "Kupec dal EUR" je prazno in čaka na vnos. Ko vnesemo znesek, koliko je kupec dal gotovine, pritisnemo <ENTER> in okno se nam zapre (Ponovno pridemo do blagajniškega računa) ali pritisnemo tipko <F5> in račun se nam izpiše.

 

 

Prikaz zneska za vračilo gotovine kupcu.

Prikaz zneska za vračilo gotovine kupcu.

 

 

tipbulbKo pritisnemo tipko <F7> se nam omogočijo tudi druge funkcije:

na prikazovalniku za stranke, če ga imamo se prikaže znesek za plačilo
po vnosu podatka Kupec dal denarja in <ENTER> se na prikazovalniku za stranke izpišeta oba zneska Za plačilo in za vračilo.
na blagajniškem računi se izpiše tekst. kupec dal denarja in znesek vračila.

 

V koliko želimo po vseh vnešenih artiklih stranki na prikazovalniku za stranke prikazati znesek za plačilo (privzeto je na prikazovalniku znesek zadnjega artikla) samo pritisnemo <F7>. V koliko želimo nadaljevati lahko vnesemo Kupec dal denarja ali pa samo prekličemo z <ESC> tipko. Na zaslonu še vedno ostajata zneska za plačilo in za vračilo.