Arhiviranje podatkov

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Z ukazom arhiviramo podatke na določeno lokacijo oz medij. Ponavadi arhiviramo samo bazo podatkov (kljukico na programu in nastavitve ukinemo, tako je nastavljeno v našem primeru). Kliknemo na <V redu arhiviraj> in počakamo da se arhiviranje izvede (črno okno se nam zapre ali se nam odstotki prenehajo seštevati in sami zapremo okno). V črnem oknu se morajo povečevati odstotki pri posameznih datotekah. Aktivno je arhiviranje ARJ in način arhiviranja ne spreminjamo. V kolikor se arhivira pod imenom, pod katerim arhiv že obstaja se star arhiv zbriše. V kolikor poskušamo arhivirati večkrat na dan in želimo imeti ločene arhive moramo ime arhivske datoteke spremeniti. Ravnotako če želimo arhivirai več podjetij oz. več poslovnih let na isti dan, ker se vedno arhivira le trenutno podjetje in trenutno leto v katerem smo prijavljeni. Paziti moramo, da se arhivira na zanesljiv medij (da se z njega po določenem času da še prebrati arhiv), da medij z arhivom spravimo na primerno mesto in da arhiviramo dovolj pogosto. Arhiviranje na trdi tisk, kateri je tudi delovni (vsebuje delovno bazo podatkov) je samo začasni arhiv in v primeru da pride do fizične okvare trdega diska izgubimo vse podatke z arhivi vred. Vedeti moramo da imamo v primeru izgube podatkov v delovni bazi podatkov, na volje le še podatke z zadnjega arhiva (pogosteje delamo arhiv manj podatkov smo izgubili). V primeru arhiviranja na diskete morajo biti vse diskete na kaetere se bo arhiviralo prazne. Pred arhiviranjem si lahko pomagamo z ukazom Ostalo/Servis/Brisanje diskete A: ( hitro formatiranje ) (Brisanje diskete A: ( hitro formatiranje )).

 

clip0071