Avtomatično knjiženje protipostavke

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Ko se ročno vnašajo knjižbe na temeljnico imamo možnost, da se avtomatično po vnosu protikonta poknjiži protipostavka.

Različne nastavitve protiknjižbe:

protiknjižba se ne vnese
protiknjižba se vnese avtomatično
z vprašanje DA/NE se vnese protiknjižba