Avtomatsko zapiranje

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Na osnovi pravilno vnešenih vez pri vnosu knjižb (dokumentov in plačil), lahko avtomatično zapremo knjižbe. Avtomatsko zapiranje naredi popolno in delno zapiranje. Vnesemo datum zapiranja, konto zapiranja in datum do katerega se zapira.

 

clip0012

 

Ko se zapiranje začene se ukaza ne da preklicati. Počakati moramo do konca, ko nam izpiše v desnem delu koliko knjižb je bilo zaprtih in koliko ne.