Bilanca

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Bilanca nam sešteje vse knjižbe s knjiženih temeljnic za dano obračunsko obdobje. Pred bilanco moramo preveriti vnešene podatke, saj imamo v primeru napačnih podatkov napačno bilanco. Napačni podatki so lahko logične narave (nepravilna letnica, ...) in jih težko odkrijemo. Za to imamo na voljo nekatere kontrolne izpise, ki se nahajajo v Izpisi in poročila/Kontrolni izpisi. Vnos podatkov lahko kontroliramo že med letom.

 

Najvažnejše kar mormo zagotoviti:

ne sme biti knjiženj na konte kateri ne obstajajo v kontnem planu
obračunska obdobja morajo biti vsa v poslovnem letu - pozor letnica
ne sme biti neizravnanih temeljnic
ne sme biti knjižb brez glave temeljnice
ne sme biti neknjiženih temeljnic v obračunskem obdobju
samo otvoritvena temeljnica morajo biti označene kot otvoritvna

 

 

Priporočljivi so kontrolni izpisi:

 

poročila se nahajajo v Izpisi in poročila/Kontrolni izpisi:

/Kontrola nepravilnih vnosov/Seznam knjižb z nepravilnim datumom obdobja
/Kontrola nepravilnih vnosov/Knjižbe kjer so vnešeni konti, ki niso v kontnem planu
/Kontrola nepravilnih vnosov/Knjižbe kjer so vnešene oznake klientov, ki niso v šifrantu klientov
/Kontrolni izpisi/Seznam neizravnanih temeljnic
/Kontrolni izpisi/Seznam klientov pri katerih SK zapiranje ni izravnano
/Kontrolni izpisi/Seznam knjižb brez glave

 

Seznami/Seznam temeljnic - samo neknjižene