Bruto bilanca

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Na osnovi vnešenega obdobja se izpiše bruto bilanca po kontih. Za vsak konto dobimo podatek o otvoritvi, prometu, kumulativi (otvoritev + promet) in končnim saldom.

 

clip0025

 

 

clip0026