Bruto bilanca po razredu

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Na osnovi vnešenega obdobja se izpiše bruto bilanca po razredih. Razredi morajo biti vnešeni v kontnem planu in so označeni kot konti, ki niso namenjeni knjiženju. Razredi so konti dolžine 3.