Bruto bilanca po sintetiki

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Na osnovi vnešenega obdobja se izpiše bruto bilanca po sintetičnih kontih. Sintetični konti morajo biti vnešeni v kontnem planu in so označeni kot konti, ki niso namenjeni knjiženju. Sintetični kotni so konti dolžine 3.