Bruto bilanca po skupini

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Na osnovi vnešenega obdobja se izpiše bruto bilanca po skupinah. Skupine morajo biti vnešene v kontnem planu in so označene kot konti, ki niso namenjeni knjiženju. Skupine so konti dolžine 3.