Datum obračunskega obdobja na 1. dan v mesecu

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Ukaz je servisni in je namenjen serviserjem DL. Vsem knjižbam in temeljnicam se nastavi datum obračunskega obdobja na 1. dan v mesecu, kjer je vnešen datum knjiženja.