Denarne valute

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Šifrant denarnih valut se uporablja pri knjiženju na devizne konte. Ko izpisujemo kontno kartico za devizni konto se izpisujejo tudi zneski v denarni valuti.

Vnosni podatki so:

Oznaka, Naziv in šifra, ki nam določa šifro na tečajnih lista - določa banka Slovenije. Kjer se zahteva vnos denarne valute lahko vnosno polje pustimo prazno ali pa vnesemo Oznako denarne valute (EUR, USD,...) ali šifro denarne valute (978, ...).

Enota, ki nam določa na kakšno enoto se vnaša denarni tečaj - največkrat je enota 1 (lahko pa je enota 10,100,1000,10000,...)

Nato vnesemo število decimalnih mest vnosa in izpisa na dokumentih, kateri vsebujejo denarno valuto.

 

clip0115

 

Denarne valute za EUR se ne vnaša, ravno tako ne smemo vnesti denarne valute brez oznake.