Države

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Šifrant držav nam pomaga pri vnosu klientov, bank in ostalih šifrantih. Slovenije kot je v spodnjem primeru vnešena pod Oznako S ne vnašamo. V kolikor država ni vnešena pomeni Slovenijo. Dražave brez oz. s przno oznako ne vnašamo.

 

clip0124