- A -

Analitika

Arhiviranje

Arhivski izpisi

Kontna kartica za neanalitične konte - seznam, krajše
Kontna kartica za analitične konte po klientih - seznam, krajše

Avansi računi

- B -

Bančni račun

Bančni računi

Bilanca

Bruto bilanca
Bruto bilanca po sintetiki
Bruto bilanca po skupini
Bruto bilanca po razredu
Izkaz stanja
Izkaz uspeha
Bilanca

Bilance

Osnovno
Vnos in obračun izkazov
Predloge izkazov
Temeljnice katere se ne smejo upoštevati pri izkazu
Razdelitev stroškov po obdobjih - samo za izkaze
Privzeta nastavitev št.tem, ki se ne smejo upoštevati pri izkazu
Osnovno
Izkazi

Blagajna

Prenos plačil blagajniških prejemkov in izdatkov
Prenos vplačil in izplačil
Vnos vplačil
Vnos izplačil
Blagajniški dnevnik
Nalog blagajni
Nalog za knjiženje

Blagajne

Blagajniški dokumenti

Brisanje diskete

Bruto bilanca

Bruto bilanca
Bruto bilanca po sintetiki
Bruto bilanca po skupini
Bruto bilanca po razredu

- D -

Davčne knjige

Osnovno
Knjiga izdanih računov - prejeto predplačilo
Knjiga izdanih računov - dobava blaga znotraj Skupnosti
KNJIGA PREJETIH RAČUNOV
Knjiga prejetih računov - dano predplačilo
Knjiga prejetih računov - pridobitve blaga iz Skupnosti
POSEBNA EVIDENCA O VSTOPNEM DDV PRI UVOZU BLAGA
Priprava obrazca DDV-O
Urejanje obrazca DDV-O

DDV

Knjiga izdanih računov - prejeto predplačilo
Knjiga izdanih računov - dobava blaga znotraj Skupnosti
KNJIGA PREJETIH RAČUNOV
Knjiga prejetih računov - dano predplačilo
Knjiga prejetih računov - pridobitve blaga iz Skupnosti
POSEBNA EVIDENCA O VSTOPNEM DDV PRI UVOZU BLAGA
Priprava obrazca DDV-O
Urejanje obrazca DDV-O

Denarne valute

Denarne valute
Knjižbe kjer so vnešene den.valute, katerih ni v šifrantu denarnih valut
Seznam knjižb pri katerih den.valuta ni vnešena
Prenos denarnih valut v vsa druga podjetja

Dobavitelji

Države

- E -

EUR

Denarne valute
Tečajna lista

Export

- G -

GK

Osnovno o glavni knjigi
Prenos podatkov iz drugih DL programov

- I -

ID

Import

IOP

Izdani avansni računi

Prenos izdanih avansnih računov
Knjiga izdanih računov - prejeto predplačilo

Izdani računi

Prenos izdanih računov
Prenos izdanih računov iz knjige izdanih računov
KNJIGA IZDANIH RAČUNOV - promet blaga in storitev
Knjiga izdanih računov - dobava blaga znotraj Skupnosti

Izdatek

Izdatki

Prenos plačil blagajniških prejemkov in izdatkov
Prenos prejemkov in izdatkov

Izkaz

Izkaz stanja
Izkaz uspeha

Izkazi

Osnovno
Vnos in obračun izkazov
Predloge izkazov
Temeljnice katere se ne smejo upoštevati pri izkazu
Razdelitev stroškov po obdobjih - samo za izkaze
Privzeta nastavitev št.tem, ki se ne smejo upoštevati pri izkazu
Osnovno
Izkazi
Bilanca

Izpis odprtih postavk

Izplačila

Izplačilo

Blagajniški izdatek
Vnos izplačil

- K -

Kartica

Kontna kartica
Kontna kartica
Kartica klienta
Kontna kartica za neanalitične konte - seznam, krajše
Kontna kartica za analitične konte po klientih - seznam, krajše

Kartica klienta

Kontna kartica
Kartica klienta

Klienti

Klienti
Saldo klientov
Kartica klienta
Obveznosti/terjatve klientov
Odprte postavke
Dnevnik zapiranj
IOP obrazec
Klienti z nezaprtimi knjižbami na kontu PREJETIH AVANSOV
Knjižbe kjer so vnešene oznake klientov, ki niso v šifrantu klientov
Seznam SK knjižb pri katerih klient ni vnešen
Seznam knjižb na SK-konte brez klienta
Seznam klientov pri katerih SK zapiranje ni izravnano
Seznam klientov z napačno DŠ
Odpri zaprte knjižbe klientu - SK
Osnovni prenos klientov, poštnih številk iz USPEŠNEGA POSLOVANJA
Kompletni prenos klientov, poštnih številk iz USPEŠNEGA POSLOVANJA
Kompletna obnovitev podatkov iz UP
Kompletni prenos klientov v UP
Brisanje klientov iz šifranta, kateri so neuporabljeni
Sprememba oznake klienta
Zbriši vodilne ničle pri oznaki klientov

Knjižbe

Knjižbe
Seznam knjiženj
Knjižbe po znesku
Seznam knjižb brez glave

Knjiženje

Knjiženje - temeljnica
Knjiženje temeljnica

Konta

Kontan kartica

Konti

Kontna kartica

Kontna kartica
Kontna kartica

Kontni plan

Prenos kontnega plana
Prenos kontnega plana v druga podjetja
Kontni plan

Konto

Kontni plan
Kriterij od konta do konta

Kontrola

Seznam knjižb z nepravilnim datumom dokumenta
Seznam knjižb z nepravilnim datumom obdobja
Seznam knjižb z nepravilno valuto
Seznam knjižb z datumom dokumenta različnim od datumom obdobja
Knjižbe kjer so vnešeni konti, ki niso v kontnem planu
Knjižbe kjer so vnešene oznake klientov, ki niso v šifrantu klientov
Knjižbe kjer so vnešene den.valute, katerih ni v šifrantu denarnih valut
Seznam SK knjižb pri katerih klient ni vnešen
Seznam knjižb pri katerih den.valuta ni vnešena
Seznam dokumentov s seštevki
Seznam knjižb z dokumentom
Seznam neizravnanih temeljnic
Seznam knjižb na SK-konte brez klienta
Seznam klientov pri katerih SK zapiranje ni izravnano
Seznam klientov z napačno DŠ
Seznam knjižb brez glave
Kontrola prenešenih izdanih računov z UP izdani računi
Kontrola prenešenih prejetih računov z UP prejeti računi

Kriteriji

Kupci

Kurs

- N -

Na osnovi vnešenega obdobja se iz vnešenih davčnih knjig izpiše izbrana davčna knjiga. Obdobje pomeni obdobje datuma pravice do DDV.

Način plačil

Napotki

Napotki in pojasnila
Posebno pomembni napotki pri uporabi programa

Nastavitve

Neizravnane temeljnice

Novo leto

Seznam knjižb z nepravilnim datumom dokumenta
Seznam knjižb z nepravilnim datumom obdobja
Seznam knjižb z nepravilno valuto
Seznam knjižb z datumom dokumenta različnim od datumom obdobja
Knjižbe kjer so vnešeni konti, ki niso v kontnem planu
Knjižbe kjer so vnešene oznake klientov, ki niso v šifrantu klientov
Knjižbe kjer so vnešene den.valute, katerih ni v šifrantu denarnih valut
Seznam SK knjižb pri katerih klient ni vnešen
Seznam knjižb pri katerih den.valuta ni vnešena
Seznam dokumentov s seštevki
Seznam knjižb z dokumentom
Seznam neizravnanih temeljnic
Seznam knjižb na SK-konte brez klienta
Seznam klientov pri katerih SK zapiranje ni izravnano
Seznam knjižb brez glave
Odpri novo leto
Zaključek leta
Zaključek leta
Bilanca

- O -

Obračun DDV

Priprava obrazca DDV-O
Urejanje obrazca DDV-O

Obrazec IOP

Obresti

Zamudne obrestne mere
Zamudne obrestne stopnje
Klavzule
Priprava izračunov obresti
Pregled in izpis izračunov obresti
Dnevnik obračuna obresti

Obveznosti

OD

Prenos podatkov iz OD
Prenos podatkov iz drugih DL programov

Odgovori

Opisi

Opomini

Klavzule
Priprava opominov
Pregled in izpis opominov
Opomin iz knjiženj
Dnevnik opominov

OS

Prenos podatkov iz OS
Prenos podatkov iz drugih DL programov

Osebni dohodki

Osnova

Osnovna sredstva

Osnovno

Osnovno o glavni knjigi
Osnovno
Osnovno
Osnovno
Osnovno

- P -

Partnerji

Plačila

Šifrant načinov plačil
Prenos plačil kupcev in dobaviteljev

Pojasnila

Poslovni dogodki

Poslovni dogodki
Seštevek po poslovnih dogodkih

Postavke

Knjiženje - temeljnica
Knjiženje temeljnica

Pošte

Pošte
Osnovni prenos klientov, poštnih številk iz USPEŠNEGA POSLOVANJA
Kompletni prenos klientov, poštnih številk iz USPEŠNEGA POSLOVANJA
Kompletna obnovitev podatkov iz UP
Pošte

Poštne številke

Pošte
Osnovni prenos klientov, poštnih številk iz USPEŠNEGA POSLOVANJA
Kompletni prenos klientov, poštnih številk iz USPEŠNEGA POSLOVANJA
Kompletna obnovitev podatkov iz UP
Pošte

Predloge

Predloge izkazov
Izkazi

Prejemek

Prejemki

Prenos plačil blagajniških prejemkov in izdatkov
Prenos prejemkov in izdatkov

prejeti avansni računi

Prejeti avansni računi

Prejeti računi

Prenos prejetih računov - prejemnice
KNJIGA PREJETIH RAČUNOV
Knjiga prejetih računov - pridobitve blaga iz Skupnosti
POSEBNA EVIDENCA O VSTOPNEM DDV PRI UVOZU BLAGA

Preklic temeljnic

Prenos

Prenos kontnega plana
Prenos kontnega plana v druga podjetja
Prenos denarnih valut v vsa druga podjetja
Kompletni prenos klientov v UP
Prenos podatkov iz drugih DL programov

Prenos podatkov

Knjiženje - temeljnica
Knjiženje temeljnica
Prenos izdanih računov
Prenos izdanih avansnih računov
Prenos izdanih računov iz knjige izdanih računov
Prenos prejetih računov - prejemnice
Prenos prejetih avansnih računov iz knjige prejetih avansnih računov
Prenos rekapitulacij dnevnega iztržka
Prenos plačil kupcev in dobaviteljev
Prenos plačil blagajniških prejemkov in izdatkov
Vrednostni papirji
Prenos prejemkov in izdatkov
Prenos vplačil in izplačil
Prenos podatkov iz OD
Prenos podatkov iz OS
Osnovni prenos klientov, poštnih številk iz USPEŠNEGA POSLOVANJA
Kompletni prenos klientov, poštnih številk iz USPEŠNEGA POSLOVANJA
Kompletna obnovitev podatkov iz UP

Prenos uporabniki

Prevzemnice

Prijava

Priprava plčilnih nalogov

Protikonto

Protipostavke

- R -

Računi

Računovodstva

Računovodstvo

Prenos kontnega plana v druga podjetja
Prenos uporabnikov v druga podjetja
Prenos denarnih valut v vsa druga podjetja
Baza podatkov

Razredi

Rekapitulacija dnevnega iztržka

Restavriranje

Restavriranje podatkov
Restavriranje podatkov - začasno

Rračuni

- S -

Saldakonti

Ročno zapiranje
Avtomatsko zapiranje
Saldo klientov
Obveznosti/terjatve klientov
Odprte postavke
Dnevnik zapiranj
Odpri zaprte knjižbe klientu - SK

Servis

Servis baze podatkov

Optimiziranje
Popravljanje
Nadgradnja baze podatkov
Popravljanje DL baze podatkov

Simboli

Sintetika

SK

Ročno zapiranje
Avtomatsko zapiranje
Saldo klientov
Obveznosti/terjatve klientov
Odprte postavke
Dnevnik zapiranj
Seznam klientov pri katerih SK zapiranje ni izravnano
Odpri zaprte knjižbe klientu - SK

Skupine

SLO

SM

Spremenljivke

Stroškovno mesto

Šifranti

Osnove osnov šifrantov
Osnovno

- T -

Tečaj

Temeljnica

Knjiženje - temeljnica
Knjiženje temeljnica

Temeljnice

Temeljnice
Seznam temeljnic
Temeljnice
Prepoved spreminjanja temeljnic za obdobje

Tiskalnik

TRR

Prilivi in odlivi sredstev na bančnem računu/ po dnevih.
Prilivi in odlivi sredstev na bančnem računu

- U -

UP

Nastavitev imen DL baz
Kompletni prenos klientov v UP
Kontrola prenešenih izdanih računov z UP izdani računi
Kontrola prenešenih prejetih računov z UP prejeti računi
Prenos podatkov iz drugih DL programov

Uporabniki programa

Uvod

- V -

V kolikor smo pripravili obrazec DDV-O za poljubno obdobje se ga sedaj lahko izpiše.

Vplačila

Vplačilo

Blagajniški prejemek
Vnos vplačil

Vprašanja

Vrendostni papirji

Vrsta plačil

- Z -

Za vnešeno obdobje se izpišejo samo končni seštevki posamezne knjige.

Zaključek leta

Seznam knjižb z nepravilnim datumom dokumenta
Seznam knjižb z nepravilnim datumom obdobja
Seznam knjižb z nepravilno valuto
Seznam knjižb z datumom dokumenta različnim od datumom obdobja
Knjižbe kjer so vnešeni konti, ki niso v kontnem planu
Knjižbe kjer so vnešene oznake klientov, ki niso v šifrantu klientov
Knjižbe kjer so vnešene den.valute, katerih ni v šifrantu denarnih valut
Seznam SK knjižb pri katerih klient ni vnešen
Seznam knjižb pri katerih den.valuta ni vnešena
Seznam dokumentov s seštevki
Seznam knjižb z dokumentom
Seznam neizravnanih temeljnic
Seznam knjižb na SK-konte brez klienta
Seznam klientov pri katerih SK zapiranje ni izravnano
Seznam knjižb brez glave
Odpri novo leto
Zaključek leta
Zaključek leta
Bilanca

Zapiranje

Ročno zapiranje
Avtomatsko zapiranje
Seznam klientov pri katerih SK zapiranje ni izravnano

Zasedenost diska