Klienti

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Klienti so kupci in dobavitelji. Šifrant klientov se potrebuje pri vnosu knjižb na konte, kateri so označeni za analitiko po klientih. Oznaka klienta se vnaša v stolpec klient pri vsaki knjižbi na temeljnici. Na osnovi teh vnosov imamo kasneje na voljo kartico klienta, odprte postavke za klienta, ... .Dokumenti kot so: Opomin, Izračun obresti, IOP, ... so naslovljeni na klienta.

 

Najpomembnejši podatki pri vnosu klientov so:

Oznaka
Naziv
Naziv2
Naslov
Poštna številka in kraj
Identifikacijska številka za DDV
Tip kupec: DA/NE
Tip dobavitelj: DA/NE
Davčni zavezanec: DA/NE
Končni potrošnik: DA/NE

 

Temeljnice katere vsebujejo knjižbe, ki imajo vnešeno oznako klienta katera ne obstaja v šifrantu klientov, se ne dajo knjižiti.

Pravilno označimo ali je klient kupec ali dobavitelj ali oboje.

Vnos poštne številke je poštna številka in ne kraj. Lahko si pomagamo s šifrantom poštnih številk in v primeru da še ni vnešena neka poštna številka jo vnesemo v šifrant.

priporočljivo je imeti čimkrajše in numerične oznake.

 

Šifrant klientov je lahko povezan z UP:

1.Lahko se uporablja isti šifrant klientov. To pomeni, če nekdo v UP vnese nekega novega klienta se avtomatično pokaže tudi v tem šifantu. Isto velja za spremembe podatkov pri klientih. Velja tudi obratno, če vnesemo klienta v GK se istočasno vidi tudi v UP.
2.Šifrant klientov se prenaša iz UP na ukaz. Ukazi se nahjajo v Ostalo/Prenso podatkov