KNJIGA PREJETIH RAČUNOV

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Knjiga se vnaša podobno kot vse ostale DDV knjige. Pri vnosu si lahko pomagamo s funkcijskimi tipkami (prvo moramo vnesti Vrednost z DDV):

 

       F2 - Oproščene nabave

       F3 - Neodbiti DDV

       F4 - 8,5% DDV na domačem trgu

       F5 - 20% DDV na domačem trgu

       F6 - pavšalno nadomestilo

 

clip0205

 

Stroškovno mesto lahko puščamo prazno, denarna valuta je v primeru EUR prazna.