Knjižbe kjer so vnešeni konti, ki niso v kontnem planu

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Je pomemben kontrolni izpis s katerim dobimo podatke o knjižba na konte kateri niso v kontnem planu. Verjetno v kontnem planu manjka konto.Poročilo je obvezno pred izpisi bilanc na koncu poslovnega leta.