Kontna kartica

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Je najpogostejši ukaz s katerim dobimo podatki o prometu na posameznem kontu. Poročilo je namenjeno pregledu na ekran in kasneje izpisu na tiskalnik. Za hitro pregledovanje kartic na zaslonu lahko uporabljamo pregled: Poslovanje/Pregledi/Kontna kartica.

 

Vnos obdobja pomeni obdobje datuma dokumentov. Se pravi v kolikor želimo vse podatke za določen konto in so knjižbe z datumom dokumenta tudi iz drugih let moramo vnesti obdobje, ki bo zajel tudi te knjižbe (star datum; npr. 1.1.2000).

V kolikor želimo karico samo za en konto moramo vnesti pogoj od konta in do konta enako, ali pa putimo prazno in se izpiše za vsa konta.

Kriterija "Za klienta" in "Za stroškovno mesto" sta lahko prazna in pomeni za vse knjižbe ali pa jih vnesemo.

S poljem "Uredi po" določimo urejenost knjižb za določen konto. Urejenost po datumu pomeni kronološka urejenost: prvo dokumenti s starejšim datumom, dokumenti v istem datumu pa po oznaki dokumenta. Urejenost po dokumentu pomeni prvo knjižbe brez vnešenega dokumenta, nato knjižbe z majhno oznako dokumenta in tako naprej.

 

Obkljukano polje "Izpišejo se otvoritvene knjižbe" pomeni,da se upoštevajo tudi otvoritvene knjižbe.

Obkljukana polja "Izpišejo se zaprte postavke" in "Izpišejo se odprte postavke" pomeni katere knjižbe se še upoštevajo. Vsaka postavka je lahko samo zaprta ali odprta.

Obkljukano polje "Upoštevajo se dev.knjižbe pri dev.kontih"  pomeni, da se izpišejo devizni konti z deviznm prometom in saldom. V kolikor žlimo pri vseh kontih samo podatke v  EUR potem polju ukinemo kljukico.

 

clip0035

 

V primeru da obstaja promet pred vnešenim datumom "od datuma" se izpiše začetno stanje na datum.

 

clip0037

 

POMEMBNO:

Obdobje za katerega se kontna kartica izpisuje je datum dokumenta (in ne obračunsko obdobje, ki se upošteva pri izpisu izkazov). 

Kontna kartica se lahko izpiše tudi za neknjižene temeljnice (kljukica v kriterijih izpisa pred izpisom).

Če se konta kartica ne ujema s podatkom z bilance je možno, da kakšne temeljinice niso knjižene, da datum dokumenta ni v obdobju izpisa bilance, da je temeljnica določena kot otvoritvena (poslovni dogodek) v resnici pa želimo imeti navadno temeljnico, ...