Kontrola prenešenih prejetih računov z UP prejeti računi

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Za vnešeno obdobje se vrši kontrola prejetih računov z knjiženimi prejetimi računi v GK. Prikaže se poročilo z računi, ki manjkajo, so preveč knjiženi v GK ali so knjiženi z drugačnimi zneski.