Nalog blagajni

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Na osnovi kriterijev se nam izpiše nalog blagajni. Poročilo se naredi iz knjiženj vplačil in izplačil v blagajni. V kolikor teh knjižb ni poročilo ni mogoče.

 

clip0049