Napotki in pojasnila

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

1.        Ko vnašamo podatke v šifrante podatkov moramo paziti, ker morajo imeti vsi zapisi različne oznake. Ne moreta obstajati dva klienta z istima oznakama !

2.        Na začetku moramo vedno vpisati uporabnike v šifrant uporabnikov. Vsak uporabnik mora imeti geslo s katerim se prijavlja v program. Dva uporabnika ne moreta imeti isto geslo. Prazno geslo ni veljavno. Pri geslu so pomembne male in velike črke. Gesla aBc in abc in ABC so različna.

3.        Vsi podatki za vnos v šifrante niso nujni. Npr. klienta lahko vnesemo le delno: to je oznaka in naziv.

4.        Če arhiviramo podatke morajo biti vsi uporabniki odjavljeni iz programa. V programu je lahko le uporabnik, ki bo arhiviral podatke. Nujno preverite ime baze podatkov ,ko arhivirate ali je prava.

5.        Ne uporabljate restavracije podatkov, ampak se prej posvetujte z osebjem iz DL, ker se obstoječi podatki lahko zbrišejo.

6.        Če imate probleme z računalnikom ( sesuvanje sistema, nenadno resetiranje sistema, zmrzovanje sistema) ali nepredviden izpade el.energije morate pogosteje arhivirati podatke in izvajati pogosto reindekse (nujno za vsakim izpadom). Računalnik oz. el. napeljavo je potrebno čimprej popraviti.

7.        Ne brišimo oz. ne spreminjajmo oznak v šifrantih. Primer : če ima kupec UNION d.d. oznako 1001 je ne smemo spremeniti v 1002.

8.        Na vsakem računalniku, ki uporablja vsaj eden DL program, imejte inštaliran vsaj en tiskalnik.