Nastavitev spremenljivk

Na vrh  Prejšnja  Naslednja

Ukaz uporablja samo pooblaščeni serviser DL ali uporabnik po direktnih navodilih po telefonu.

 

 

clip0245